Vilkår og betingelser

1. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

My Talisman
Adresse: Skovsvinget 5, 3390 Hundested
CVR-nr.: 44051869
E-mail: info@mytalismanjewellery.com

2. HVIS DU BESØGER VORES HJEMMESIDE

Når du besøger vores hjemmeside (www.mytalisman.com), behandler vi personoplysninger om dig i en række forskellige situationer.
du skal være mindst 16 år gammel for at bruge hjemmesiden og for at udlevere dine personoplysninger til My Talisman. My Talisman foretager ikke en bevidst indsamling eller opbevaring af personoplysninger fra børn under 16 år, og ingen dele af denne hjemmeside er designet med et formål om at tiltrække børn. Hvis det konstateres, at et barn under 16 år har indsendt personoplysninger til My Talisman, vil disse oplysninger som udgangspunkt blive slettet.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med behandling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

COOKIES
Vi anvender cookies på vores hjemmeside og behandler i den forbindelse følgende typer af dine personoplysninger:
• IP-adresse
• Browserhistorik
• Information om dit brug af vores hjemmeside, herunder klikadfærd

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:
• Til at forbedre hjemmesidens brugervenlighed og personliggøre hjemmesiden til dig.
• Til at analysere brugen af vores hjemmeside og indsamle statistik om besøgende.
• Til administration, vedligehold og udvikling af hjemmesiden, herunder de funktioner der er forbundet med e-handel.
• Til at målrette reklamekampagner fra os og tredjeparter.
• Til anden markedsføring, fx tilpasning af vores markedsføringsmateriale, herunder nyhedsbreve

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:
• Samtykke: Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger med henblik at kunne tilbyde udvidede funktioner på hjemmesiden samt statistik og promovering til markedsføringsføringsformål på baggrund af dit samtykke, som du får mulighed for at afgive i forbindelse med dit første besøg på hjemmesiden (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
• Legitime interesser: Vi baserer desuden behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i for eksempel at drive hjemmesiden og dens basale funktioner, herunder gennemføre statistikker, analyser og forbedre og udvikle vores produkter og services samt sikre vedligehold, sikkerhed og forbedring af Google reCAPTCHA (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
Når du besøger vores hjemmeside, beder vi om dit informerede samtykke til at placere cookies, der ikke er funktionelle cookies, i henhold til cookiereglerne. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Opbevaringsperiode
Cookies slettes i overensstemmelse med angivelserne i vores cookiebanner, som vises på forsiden, når du besøger vores hjemmeside for første gang. Her kan du også læse om opbevaringsperioden for de enkelte cookie-udbydere.
Oplysningerne kan opbevares længere i anonymiseret form.
Du kan altid ændre dine cookie-indstillinger, herunder dit samtykke, ved at slette cookies fra din browser eller ved at klikke på det lille cookies-ikon på hjemmesiden, hvor du har mulighed for at tilgå cookie-indstillingerne.

HVIS DU ANVENDER KONTAKTFORMULAREN PÅ HJEMMESIDEN ELLER I ØVRIGT KOMMUNIKERER MED OS
Når du anvender kontaktformularen på hjemmesiden eller i øvrigt kommunikerer med os, indsamler, behandler og opbevarer My Talisman følgende personoplysninger om dig:
• Navn, e-mailadresse, telefonnummer
• Hvad din henvendelse vedrører
• Dato for din henvendelse
• Mailhistorik
• SMS-historik
• Billeder og video, hvis du anvender disse funktioner i forbindelse med en bestilling, samt andre oplysninger, som du giver i forbindelse med din henvendelse. Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme eller fortrolige personoplysninger til os, medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. Af sikkerhedshensyn opfordrer vi dig i så fald til at sende oplysningerne i krypteret form, hvis du fremsender oplysningerne via e-mail.

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:
• Håndtering og besvarelse af din henvendelse eller anmodning.
• Kundeservice og salg
• Generel kommunikation med dig
• Statistik og analyse med henblik på at forbedre vores produkter og services

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:
• Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at håndtere din henvendelse, kommunikere med dig, yde kundeservice, optimere vores salg og udvikle vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
• Kontraktuelle forpligtelser: Hvis din henvendelse vedrører en (potentiel) aftaleindgåelse, behandler vi dine oplysninger for at kunne gennemføre foranstaltninger forud for aftaleindgåelsen eller opfylde aftalen med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Det indebærer konkret, at i de fleste tilfælde, så sletter vi din henvendelse, når vi har besvaret denne. Afhængig af henvendelsens karakter, kan vi dog opbevare dine personoplysninger i op til 3 år fra besvarelsen af din henvendelse med henblik på dokumentation og med henvisning til forældelseslovens regler om forældelse af almindelige pengekrav. Videoopkald i forbindelse med online konsultationer optages ikke og bliver derfor heller ikke opbevaret. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

VED KØB HOS MY TALISMAN
Dette afsnit gælder køb via vores hjemmeside såvel som ved fysisk handel med My Talisman.
Når De foretager et køb hos My Talisman indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:
• Dit navn
• Din e-mailadresse
• Dit telefonnummer
• Din adresse
• Dine betalingsoplysninger
• Oplysninger om din ordre-/købshistorik

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:
• Gennemførelse af ordre hos My Talisman
• Administration af forsendelser, returvarer og reklamationer
• Udsendelse af markedsføring i forlængelse af dine tidligere køb hos os, medmindre du frabeder dig dette
• Statistik og analyse med henblik på at forbedre vores produkter og services

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:
• Kontraktuelle forpligtelser: Vi behandler dine personoplysninger for at opfylde den indgåede købsaftale med dig, herunder for at kunne levere de bestilte varer, håndtere reklamationer, returneringer mv., som relaterer sig til dit køb (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
• Legitime interesser og samtykke: Vi behandler dit personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig i de tilfælde, hvor et samtykke ikke er påkrævet i henhold til markedsføringslovgivningen, samt vores legitime interesse i at kunne føre statistik og analyse med henblik på at udvikle og forbedre vores tjenester (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).
• Retlig forpligtelse: Behandlingen af oplysninger om dine betalingsoplysninger og dine køb er nødvendig for overholdelsen af gældende bogføringslovgivning, momslovgivning og markedsføringslovgivning (databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra c).

Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Dine personoplysninger omfattet af bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale opbevares i 5 år fra udløbet af det regnskabsår regnskabsmaterialet vedrører. Øvrige personoplysninger om dit køb opbevares i 3 år fra dit køb med henblik på dokumentation og med henvisning til forældelseslovens regler om forældelse af almindelige pengekrav.
Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

3. HVIS DU TILMELDER DIG VORES NYHEDSBREV(E) ELLER DELTAGER I KONKURRENCER, UNDERSØGELSER ELLER LIGNENDE KAMPAGNER
My Talisman indsamler og behandler dine personoplysninger til brug for markedsføring, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev(e) eller deltager i konkurrencer eller lignende kampagner. Vi kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:
• Dit navn
• Din e-mailadresse
• Dit telefonnummer
• Dit samtykke, herunder datoen for dit samtykke
• Din klikadfærd i forhold til udsendt materiale

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:
• Markedsføring
• Statistik og analyse med henblik på at forbedre vores produkter og services
• Behandlingsgrundlag

Behandlingsgrundlag
My Talisman behandler dine oplysninger på et eller flere grundlag:
• Samtykke: My Talisman vil kun bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder udsendelse af nyhedsbreve samt afvikling af undersøgelser og konkurrencer, hvis du har givet dit forudgående samtykke til dette (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
• Legitime interesser: Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse analyse og statistik baserer vi på vores legitime interesser i at kunne forbedre og udvikle vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på afmeldingslinket nederst i hver mail eller ved at kontakte os som beskrevet nedenfor. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der er gået forud for tilbagekaldelsen.

Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe dit samtykke til at modtage nyhedsbreve er aktivt og i en periode herefter med henblik på at dokumentere samtykkets gyldighed.
I overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens anbefalinger opbevarer vi dokumentation for dit markedsføringsretlige samtykke i minimum to år fra du har tilbagekaldt dit samtykke og i alle tilfælde så længe det er relevant for os at kunne dokumentere samtykkets gyldighed. Denne periode er fastsat så My Talisman legitimt kan dokumentere, at direkte markedsføring er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen eller som led i en konkret sag.

4. DELING MED DATABEHANDLERE OG VIDEREGIVELSE TIL ANDRE DATAANSVARLIGE
For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med My Talisman leverer relevante ydelser, fx it-leverandører og mailudbydere. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler og kan således ikke behandle personoplysningerne til egne formål.
I visse tilfælde vil det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til en tredjepart, for at kunne levere et produkt eller en ydelse til dig, fx i forhold til forsendelser og levering af ordrer samt administration af forskellige betalingsløsninger mv.

Dine personoplysninger videregives, udover hvad der er beskrevet ovenfor, som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:
• Politiet
• Advokater
• Revisorer
• Domstole
• Offentlige myndigheder

5. DINE RETTIGHEDER
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven
Du har ret til at anmode os om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.

6. SPØRGSMÅL OG KLAGE
Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

My Talisman
Adresse: Skovsvinget 5, 3390 Hundested
CVR-nr.: 44051869
E-mail: info@mytalismanjewellery.com

Du har også ret til at klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: +45 33 19 32 00

---
Version 1.0 - 20. april 2024